تبلیغات
پسر پرتوآ - فلسفه شالبندها در پرتوآ
پرتوآ رزم پهلوانی ایرانیان

فلسفه شالبندها در پرتوآ

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 12:43 ب.ظ

نویسنده : پسر پرتوآ
ارسال شده در: فلسفه شالبندها در پرتوآ ،

شالبند سفید – شالبند سبز – شالبند قهوه ای – شالبند مشکی – شالبند سرخ

1.شالبند سفید:

شالبند سفید یعنی درجه ی همراهی که هنرآموز از ابتدا با فرمولهای علمی و اصولی ورزش و در جهت تربیت جسم و روان خود اغاز مینماید.این مرحله به معنی آشنائی همراه با مقدمات فنون پرتوآ است و این مرحله دارای فنون متنوع رزمی است و هنر جو از هر حیث و هر جهت آماده رزم و فراگیری حرکات سخت و طاقت فرسا ست. 

2.شالبند سبز:

شالبند سبز مرحله ی راهدانی است هنرآموز پس از طی مراحل هفتگانه پرتوآ به شالبند سبز رهنمون می شود, شالبند سبز یعنی درک احوال بدن و دریافت راه و رسم تربیت جسم و روح است. شالبند سبز روئییدن در فضای جسمی و فکری است .شالبند سبز ورود به عالم فعالیت که راهدانی رابه همراه دارد.شالبند سبز درک مقام تعلیم پرتوآ به علاقمندان آن است و این مرحله خود گویای عروج اندیشه بسوی اندیشیدن برتر است.

  

3.شالبند قهوه ای:

شالبند قهوه ای یعنی سوزاندن خامی های جسم و روح و گذر از لحظه های نا آرام و آشوبگر نادانیهاست.شالبند قهوه ای درک لحظه هاست که می تواند زمان را به چنگ آورد و دقایق عمر را دوران ساز نماید .در این مرحله انسان هرگزبه دنبال جدال و نا آرامی نیست در این مرحله قدرت تن در صورتی معنا بخش است که تابع روان باشد و روان نیزبا تکیه به قدرت تن در حال تعالی است. این مرحله را مرحله ی راهبانی می گویند .

  

4. شالبند مشکی :

شالبند مشکی به معنی درک  تاریکی های زمان است زیرا ما اعتقاد داریم که انسان شدن تعلیمات ویژه ای را می طلبد و گذر ازجهل ونادانی یعنی  آگاهی به ظلمت و تاریکی های زمان است. فنون شالبند مشکی یعنی نبرد برای بدست آوردن شایستگی های انسانی و درک نیروهای نهفته و پنهان که زوایای مخفی حیات انسان را تشکیل می دهد.

5.شالبند سرخ:

شالبند سرخ یعنی باروری به جهات مختف جامعه انسانی و باور به خود آمدن تا مرحله ی خودآئی است .شالبند سرخ فراتر از مرز فنون پرتوآ و قدرت های جسم و روح انسانی است .شالبند سرخ مرحله درک امواج کیهانی و انرژیهای  آسمانی است.در شالبند سرخ قوانین مادی و تصاویر تولید یافته توسط آدمی بر تن و روان انسان اثری از خود به جای نمی گذارد بلکه آنچه که قابل بیان است فقط انرژی و امواج است این مرحله انهدام سردی وجود و ایجاد جوشش در روان است.شالبندسرخ یعنی ابداع و نوآوری از سوی جهانیان بر مبنای یافته و آموخته های پرتوآ که محور آن ابداع 3000 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی است وبه کسی که  این مرحله را پیموده باشد جهانبان می گویند.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 01:44 ب.ظ